ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΠΗΤΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014